Gérance

Chemin de Meienried 12+14, 2504 Bienne

responsable: Monsieur Bernard Demierre

meienriedweg@wbgsunneschyn-biel.ch

Rue de Mâche 98, 2504 Bienne

responsable: Monsieur Martin Zuppinger

mettstrasse@wbgsunneschyn-biel.ch

Chemin du Bergfeld 2-12, 2504 Bienne

responsable: Monsieur Bernard Demierre

bergfeldweg@wbgsunneschyn-biel.ch

Rue Reimann 17-23, 2504 Bienne

responsable: Monsieur Stefan Bangerter

4.reimannstrasse@wbgsunneschyn-biel.ch

Rue Reimann 33-43, 2504 Bienne

responsable: Madame Denise Porchet

5.reimannstrasse@wbgsunneschyn-biel.ch

Près-du-Bois 20+22 et 46-54, 2504 Bienne

responsable: Monsieur Martin Zuppinger

amwald@wbgsunneschyn-biel.ch

Chemin Bartolomé 14-24, 2504 Bienne

responsable: Monsieur Roland Pahud

vorhoelzli@wbgsunneschyn-biel.ch

Champs-du-Châtelet 8-16, 2504 Bienne

responsable: Monsieur Patrick Demierre

schloesslifeld@wbgsunneschyn-biel.ch

NEWS

01.03.2014

Redesign der Website

Redesing du site web

Wohnbaugenossenschaft Sunneschyn Biel 

Coopérative de construction Sunneschyn Bienne

c/o Bernard Demierre

Bartolomäusweg 16

Chemin Bartolomé 16

2504 Biel/Bienne

 

info@wbgsunneschyn-biel.ch